Презентація дослідно-експериментальної роботи

Attachments:
Download this file (презентація.ppt)презентація.ppt[ ]3596 kB

Додатки до звіту

 

ЗВІТ

про завершення

ІІ (концептуально-діагностичного)  етапу

дослідно-експериментальної роботи за темою

«Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному навчальному закладі»

на базі Антонівського ясла-садка № 4 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.11.2016 року № 1433 «Про розширення бази для проведення дослідно–експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному навчальному закладі» у закладі проводиться дослідно-експериментальна робота

Творчою групою «Виховуємо з любов’ю» Антонівського ясла-садка № 4 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради детально сплановано та відкореговано, відповідно до специфіки роботи закладу, затверджену наказом МОН України від 15.07.2016 року за № 833 програму ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно-орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в  дошкільному навчальному закладі» (Додаток А).

Творчою групою ясла-садка «Виховуємо з любов’ю» розроблено теоретичну модель упровадження упровадження інформаційно-комунікаційнихтехнологій в освітній процес ясла-садка як засобу особистісно орієнтованого навчання (Додаток Б).

Відповідно до запропонованої моделі у ясла-садку створено ІКТ-середовище, а саме:

-                облаштовано комп’ютерну кімнату «Фіксіклуб» для занять з комп’ютерної грамоти для дітей старшого дошкільного віку. Заняття проводить керівник гуртка, який з 2016 року входить до штатного розпису ясла-садка, двічі на тиждень за авторською програмою «Комп’ютерний дослідник» (схвалено Педагогічною радою від 30.08.2016 року, протокол № 1). Також у комп’ютерній кімнаті проходять індивідуальні логопедичні заняття для дітей із загальним недорозвитком мовлення віком від 4 до 6 років. Заняття проводять вчителі-логопеди за комп’ютерною логопедичною програмою «Ігри для Тигри» та «Візуальний тренажер вимови»;

-                в експериментальних групах облаштовані медіакуточки для занять (телевізори, магнітофони, ноутбуки). У кожній віковій групі систематизовано та створено медіатеку мультфільмів морально-етичного спрямування та мультимедійних презентацій до занять з розвитку мовлення, математики, природи та дитини і навколишній світ.

-                для роботи з дітьми, педагогами та батьками у ясла-садку придбано 2 мультимедійні системи та 2 ноутбуки.

Педагогами експериментальних груп упродовж року вивчалися різноманітні педагогічні технології особистісно орієнтованого навчання. Вихователь молодшої логопедичної групи Задонська М.І. активно вивчає та впроваджує в роботу технологію Кюїзенера для розвитку логічного мислення дошкільнят. Вчитель-логопед старшої логопедичної групи Пасічук А.М. вивчає та впроваджує у свою роботу ТРВЗ для розвитку мовлення дошкільнят. Вихователь старшої логопедичної групи Лєвшина А.С. у своїй роботі використовує елементи фітболгімнастики та пластичного балету з метою збереження здоров’я дітей дошкільного віку. Вихователь молодшої логопедичної групи Чорна А.І. активно впроваджує у свою роботу інформаційно-комунікаційні технології як засіб навчання.

Усі педагогічні технології поєднуються з медіатехналогіями, що позитивно впливає на рівень знань дітей з різних розділів освітньої програми «Дитина», а також на такі психічні процеси, як пам'ять, увагу, мислення та сприйняття дошкільників експериментальних груп.

Забезпечено інформованість та навчання педагогічного колективу щодо основних цінностей гуманної педагогіки, сучасних педагогічних технологій та методів виховання, розвитку та навчання дітей дошкільного віку.

Упродовж року у ясла-садку вихователем-методистом проводились такі методичні заходи:

  1. Теоретичний семінар «Виховуємо з любов’ю».  Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо використання принципів та методів гуманної педагогіки у процесі навчання та  виховання дошкільників в умовах сьогодення.
  2. Проблемний семінар «Казка як засіб розвитку мовленнєвої особистості» (на основі казок Василя Сухомлинського). Мета: удосконалювати навички роботи педагогів з розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей у процесі роботи з казкою. Навчити педагогів правильно підбирати казки відповідно до віку та життєвого досвіду дітей.
  3. Практичний семінар «Музейне освітнє середовище як джерело духовного розвитку дошкільників». Мета:розкрити педагогам актуальність використання музейної педагогіки, як одного із засобів упровадження інноваційних форм роботи з дітьми, удосконалення освітнього процесу, що сприяє відродженню та розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян української держави
  4. Педагогічні ради «Основи особистісно орієнтованого підходу до дітей в освітньому процесі», «Формування духовної культури дошкільника (спільно з батьками)»
  5. Круглий стіл «Проблема соціально-морального розвитку дитини у сім’ї та ДНЗ. Шляхи подолання аморальної поведінки батьків та дітей»
  6. Майстер-класи «Використання комп’ютерних ігор та програм в освітньому процесі ДНЗ»
  7. Консультації: «Виховання співчуття, доброти, милосердя у дошкільнят»; «Технології педагогічного спілкування з батьками»; «Індивідуалізація особистісного розвитку дитини»; «Казка вчить як на світі жить»; «Створення духовно-просторового середовища як форми співіснування дитини з педагогами та батьками»; «Індивідуальні форми роботи з дітьми із ЗНМ», «Вплив комп’ютерних технологій на розумовий та психічний розвиток дітей»; «Можливості ІКТ у роботі з дітьми».
  8. Тренінгові заняття: «“Гуманний педагог” (листопад 2016), «Вчимося управляти своїми емоціями» (січень 2017), «Коло» (березень 2017), “Пошук себе у собі” (травень 2017).

Упродовж звітного періоду у ясла-садку серед педагогів проводився конкурс на кращий виховний захід з морально-духовного розвитку дітей, краще заняття з використанням ІКТ на засадах гуманної педагогіки. Результати конкурсів засвідчили зацікавленість педагогів до даної теми, досвідченні педагоги показали високий рівень знань з основ особистісно орієнтованої освіти та гуманної педагогіки.

Педагоги ясла-садка є учасниками різноманітних науково – методичних заходів районного, регіонального, Всеукраїнського рівнів. У вересні педагоги відвідали теоретично-практичний семінар у Станіславському ясла-садку Білозерського району Херсонської області; 15-16 жовтня 2016 року 9 педагогів ясла-садка відвідали ХІ Всеукраїнські читання з гуманної педагогіки «Полюбіть майбутнє – крила виростуть!», м. Київ; у березні взяли участь у обласному науково-практичному семінарі «Технології сенсорного виховання дітей дошкільного віку на засадах концепції Марії Монтессорі у вимірі гуманної педагогіки» у м. Таврійськ. Упродовж року педагоги тісно співпрацювали з обласним ресурсним центром гуманної педагогіки НВК № 7, де взяли участь у теоретичних семінарах «Доторкнутись до небес дитинства» та «Сузір’я педагогічних ідей на засадах гуманної педагогіки». Вихователь ясла-садка Чорна А.І. взяла учать у П’ятій міжнародній науково-методичній конференції з медіаосвіти та медіаграмотності «Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи», з метою підвищення професійного рівня та в рамках теми експерименту.

30 травня 2017 року на базі Антонівського ясла-садка № 4 комбінованого типу з логопедичними групами Херсонської міської ради відбувся науково-практичний семінар «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дошкільному навчальному закладі як складової особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки» під керівництвом президента Всеукраїнської культурно-освітньої асоціації Гуманної Педагогіки, кандидата педагогічних наук, Лицаря Гуманної Педагогіки Крука Станіслава Леонідовича. У роботі  прийняли участь 15 педагогів Херсонських ясла-садків № 4, 12, 82 та 4 педагоги Голопристанського ясла-садка Херсонської області. Програма семінару перегляд занять з розвитку мовлення з використанням елементів ТРВЗ та ІКТ «Жук та Соловей» (за оповіданням В.Сухомлинського; старший дошкільний вік, вчитель-логопед Пасічук Г.М.), заняття комп’ютерного гуртка «У пошуках Нолика» ( старший дошкільний вік, керівник гуртка Чорна А.І.) та засідання круглого столу, де були заслухані звіти ІІ етапу дослідно-експериментальної роботи ясла-садків № 4,12 та 82.

Відповідно до завдань програми дослідно – експериментальної роботи, з педагогічними працівниками були проведені наступні методики: за методикою моделі педагогічного спілкування І. М. Юсупова; за методикою потреби у спілкуванні В. Ряховського; на визначення типу поведінки в конфлікті Томаса (додаток В)

За результатами анкетування у кінці навчального року педагоги експериментальних груп показали підвищення рівня обізнаності з питань індивідуалізації навчання дошкільників, використання ІКТ, педагогічних технологій та принципів гуманної педагогіки. Проаналізувавши результати анкетування, можна сказати, що показники незначно змінилися. В основному це пов’язано з плинністю кадрів упродовж року.

Відповідно до завдань програми ІІ етапу дослідно-еспериментальної роботи практичним психологом ясла-садка був розроблений відповідний діагностичний інструментарій. З дітьми старшого дошкільного віку проведено вхідне та вихідне діагностування розумового та психологічного розвитку дітей за методикою Керна-Ієрасика, А.Біне – Т. Сімона (варіант Л.Термена), розвитку творчих здібностей за методикою «Коло» (Додаток Г). Проведено діагностику соціально-морального розвитку дітей за методикою визначення соціального статусу дитини у колективі, «Малюнок родини», самооцінка особистості М.Рєпіна, визначення дитячої тривожності «Кінотеатр» (Додаток Г)

Творчою групою розроблено карти індивідуального розвитку дітей та визначений їх освітній маршрут відповідно до діагностики розумового та психологічного розвитку. (Додаток Д)

Плануючи різноманітні форми роботи з батьками, педагоги ясла-садка спиралися на запити сучасних батьків, готових до навчання, саморозвитку та співпраці. У ході роботи з батьками вихованців доведено переваги особистісно орієнтованого навчання на засадах гуманної педагогіки над авторитарною педагогікою, особливостей використання ІКТ в освітньому процесі; батькам надані рекомендації щодо виховання та розвитку дітей з особливими потребами, проведені консультації щодо задоволення потреб дитини у спілкуванні. Вихователями молодшої логопедичної групи № 2 розроблено систему роботи з батьками щодо написання авторських казок разом з дітьми «Казкарі-мрійники». У травні відбулася перша презентація казок на морально-етичні теми.

У рамках дослідно-експериментальної роботи у ясла-садку впродовж року працював консультативний пункт «Клуб дбайливих батьків». Було проведено 8 тематичних засідань та 1 педагогічні читання «Почуйте серцем свою дитину». (Додаток Ж)

Для батьків вихованців експериментальних груп педагогами систематично проводились відкриті покази занять з різних розділів програми на засадах гуманної педагогіки, спільні виховні заходи, майстер-класи, батьківські збори.

Для діагностики батьків практичним психологом використовувались наступні методики: за методикою І.Г. Войтович, В.Д. Федорова «Оцінка стилю батьківства»; за методикою батьківські відносини А. Варга, В Століна; «Карта обдарованості» Хаана і Каффа. (Додаток З)

Творчою групою «Виховуємо з любов’ю» готується до друку авторська програма з комп’ютерної грамоти для дітей старшого дошкільного віку «Комп’ютерний дослідник», тренінгова програма для дітей старшого дошкільного віку та їх батьків «Вчимося керувати своїми емоціями», методичні рекомендації «Використання інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі дошкільного навчального закладу», методичні рекомендації що співпраці ДНЗ та батьків «Вчимося фантазувати разом з дітьми або створюємо казочку разом».

Завідувач                                                               Т.А. Цалко

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 29.11.2016 року № 1433 «Про розширення бази для проведення дослідно–експериментальної роботи за темою «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки в дошкільному навчальному закладі» у закладі проводиться дослідно-експериментальна робота.

Attachments:
Download this file (nmo-1433.pdf)nmo-1433.pdf[ ]120 kB

Кожна дитина – це неповторна індивідуальність, яка має право на любов та повагу!

twittergallerycontact