Фіксіклуб

Керівник гуртка – Чорна Анна Іванівна, вихователь

Формування культури молодого покоління відбувається сьогодні в умовах світу, що швидко змінюється. Важливою частиною освіти стає інформаційна культура. Тому для підготовки дітей до життя в сучасному інформаційному суспільстві в першу чергу необхідно розвивати логічне мислення, здібності до аналізу і синтезу.

Комп'ютерні програми для дітей дошкільного віку - це, передусім, повчальні ігри, в яких активно використовуються зорові образи (для формування абстрактних понять і навичок), а також активна робота самої дитини.

Робоча програма "Малюк у медіапросторі" розроблена для дітей від 5 до 6 років. Старший дошкільний вік є сприятливим періодом для розвитку здібностей, які необхідно стимулювати усіма доступними способами і методами, розвивати, використовуючи новітні інформаційні технології.

Принципи, покладені в основу курсу, - принципи розвиваючого навчання, індивідуалізація і диференціація, доступність подання інформації, введення ігрового елементу в процес навчання, стимулювання самостійності і активності дитини в процесі заняття.

Робоча програма передбачає міжпредметні зв'язки з математикою, образотворчим мистецтвом, українською мовою.

Для освоєння навичок роботи з мишкою і клавіатурою використовуються навчальні програми і спеціальні програми - тренажери.

Значна частина дітей дома користується комп’ютером, а грамотно поставлене навчання на початковому етапі принесе лише користь і збереже здоров’я!

Заняття відбуваються на безоплатній основі двічі на тиждень.

fiksi1 fiksi3 fiksi4 fiksi5

Кожна дитина – це неповторна індивідуальність, яка має право на любов та повагу!

twittergallerycontact