Проблемний семінар

Тема: «Морально-етичне виховання дітей дошкільного віку у процесі гри»

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо питань морального виховання дошкільників в умовах сьогодення; удосконалити знання щодо змісту, принципів, закономірностей, методів та організаційних форм морально-етичного виховання дітей дошкільного віку

1. Гуманізація освітнього процесу – запорука виховання у дітей високих моральних якостей

2. Формування морально-етичних норм поведінки дошкільників під час різних видів ігрової діяльності:

-         творчої гри

-         дидактичної гри

-         рухливої гри

3. Моделювання ситуацій, які спонукають дітей до відтворення моральних уявлень в ігрових взаєминах з однолітками:

а) уявлення дітей про доброту, чесність, справедливість, патріотизм та інші моральні якості;

б) вміння дошкільників негативно оцінювати аморальні якості: жорстокість, себелюбство, боягузтво, лінощі.

4. Основні правила етики дошкільних працівників

Практичний семінар

Тема: «Сучасні підходи до розвитку зв’язного мовлення дітей дошкільного віку»

Мета: надання допомоги вихователям в оволодінні сучасними методиками, засобами, прийомами розвитку мовлення дітей, набуття практичних умінь та навичок, творчого їх застосування.

1. Така незнайома знайома казка, або використовуємо елементи ТРВЗ

2. Використання коректурних таблиць на заняттях з розвитку мовлення

3. Використання мультфільмів як засобу розвитку зв’язного мовлення дошкільників

4. Театральна діяльність як засіб діамонологічної компетенції

5. Підсумки семінару

Педагогічна рада

Тема: «Основні орієнтири нового навчального року у формуванні різнобічно розвиненої особистості»

1. Підсумки освітньої роботи:

а) аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік;

б) результати літнього оздоровлення дітей

2. Шляхи організації освітнього процесу:

а) ознайомлення з листом МОН України від 13.06.2017 року № 1/9-322 «Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2017/2018 н.р.»

б) обговорення та затвердження плану роботи та пріоритетних завдань на 2017/2018 н.р.;

в)затвердження планування освітнього процесу та його варіативності;

г) обговорення та затвердження планів роботи гуртків на платній та безоплатній основі;

д)анкетування педагогів «Вивчення ставлення вихователів до своїх обов’язків»

3. Імідж сучасного педагога та його роль у вихованні особистості дошкільника

4. Результати соціально-педагогічного патронату сімей мікрорайону, діти яких не відвідують ясла-садок

5. Обговорення та затвердження програми ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи «Психолого-педагогічне забезпечення особистісно орієнтованої освіти на засадах гуманної педагогіки у ДНЗ»

6. Введення в освітній процес курсу «Вчимося керувати своїми емоціями»

7. Готовність груп до нового навчального року (за результатами тематичного вивчення)

 

Педагогічна рада

Тема: «Морально-духовний розвиток дитини – запорука успішності виховання громадянина держави»

1. Духовність у педагогічному вимірі (за В.Сухомлинським та Ш. Амонашвілі)

2. Методи та методичні прийоми, спрямовані на формування морально-етичних норм поведінки дошкільників

3. Виховання у дітей моральних якостей шляхом розширення знань про свій родовід та оволодіння багатством рідної мови

4. Психологічні аспекти морально-духовного розвитку дітей

5. Спільна робота ясла-садка та сім’ї з морально-етичного виховання дошкільнят

6. Уявлення дітей про доброту, чесність, справедливість та інші моральні якості (за результатами тематичного вивчення)

 

Педагогічна рада

Тема: «Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації»

1. Вікові особливості розвитку мовлення дошкільників

2. Заняття як провідна форма роботи з розвитку мовлення та навчання рідної мови

3. Засоби та методи роботи з розвитку мовлення

4. Індивідуальна мовленнєва робота поза межами організованого навчання

5. Ефективність використання засобів ТРВЗ для розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку (за результатами тематичної перевірки)

 

Педагогічна рада

Тема: «Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи у ясла-садку за рік. Вступ до школи»

1. Про результати ІІІ етапу дослідно-експериментальної роботи ясла-садка

2. Шестирічкам – впевнений старт. Дошкільна медіаосвіта у розвитку майбутнього школяра: її вплив на психічний розвиток дитини

3. Емоційне благополуччя в сім’ї і дошкільному закладі – визначальний фактор розвитку особистості майбутнього школяра. Результати роботи курсу «Вчимося керувати своїми емоціями»

4. Узагальнений передовий педагогічний досвід вихователя Задонської М.І. «Розвиток логіко-математичних здібностей дітей дошкільного віку засобами технології Кюїзенера»

5. Готуємось до літнього оздоровлення

 

 

 

 

 

Основні завдання на 2017/2018 навчальний рік та оздоровчий період

  1. Удосконалювати роботу щодо морально-етичного розвитку дітей дошкільного віку у процесі різних видів ігрової діяльності.
  2. Продовжити роботу щодо впровадження особистісно орієнтованих технологій в освітній процес ясла-садка.
  3. Продовжити роботу з розвитку у дошкільників патріотизму та позитивного ставлення до духовних цінностей родини та народу.
  4. В оздоровчий період створити умови для ефективного оздоровлення дітей улітку шляхом загартовуючи процедур та впровадження сучасних освітніх технологій.

Семінар-практикум

Тема:«Музейне освітнє середовище як джерело духовного розвитку дошкільників»

Мета: розкрити педагогам актуальність використання музейної педагогіки, як одного із засобів упровадження інноваційних форм роботи із дітьми, удосконалення освітнього процесу, що сприяє відродженню та розбудові національної системи освіти як найважливішої ланки виховання свідомих громадян української держави

 

Теоретичний семінар

Тема: "Виховуємо з любов'ю"

Мета: підвищити рівень теоретичної підготовки педагогів щодо використання принципів та методів гуманної педагогіки у процесі навчання та виховання дошкільників в умовах сьогодення

Проблемний семінар

Тема: "Казка як засіб розвитку мовленнєвої особистості" (на основі казок В.О. Сухомлинського)"

Мета: удосконалювати навички роботи педагогів з розвитку комунікативно-мовленнєвих здібностей дітей у процесі роботи з казкою. навчити педагогів правильно підбирати казки відповідно до віку та життєвого досвіду дітей.

 

Педагогічна рада № 1

Тема: «Шдяхи організації освітнього процесу, спрямованого на всебічний розвиток особистості»

1. Підсумки освітньої роботи:

а) аналіз роботи педагогічного колективу за минулий навчальний рік;

б) результати літнього оздоровлення дітей

2. Шляхи організації освітнього процесу:

а) ознайомлення з листом МОН України від 16.06.2016 № 1/9-315 "Щодо організації освітньої роботи в ДНЗ у 2016/2017 н.р.

б) обговорення та затвердження плану роботи та пріорітетних завдань на 2016/2017 н.р.

в) затвердження освітньої програми для використання у роботі

г) обговорення та затвердження планів роботи гуртків на платній та безоплатній основі

д) обговорення та затвердження програми дослідно-експериментальної роботи "Медіаосвіта як засід гуманізації освіти". Обговорення ІІ етапу експерименту

3. Результати соціально-педагогічного патронату сімей мікрорайону, діти яких не відвідують ясла-садок

4. Готовність груп до нового навчального року (за результатами оперативного вивчення)

Педагогічна рада №2

Тема: «Основи особистісно-орієнтованого підходу до дітей в освітньому процесі»

1. Особистість - ключова категорія Базового компоненту дошкільної освіти

2. Характер особистісно-орієнтованої взаємодії педагога з дітьми

3. Принципи особистісно-орієнтованої системи виховання

4. Гуманізація освітнього процесу, як складова особистісно-орінтованої системи виховання

Педагогічна рада № 3

Тема: "Формування духовної культури дошкільника" (спільно з батьками)

1. Роль духовного виховання в процесі соціалізації особистості дошкільниікв

Педагогічна рада № 4

Тема: «Фізичне здоровʼя дитини у дошкільному закладі і сімʼї».

1. Системний підхід до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками.

2. Індивідуальний підхід до дітей під час фізкультурно-оздоровчої роботи на основі Листка здоровʼя.

3. Харчування дитини – невідʼємний чинник міцного здоровʼя.

4. Спільна діяльність сімʼї , дошкільного закладу та школи у формуванні фізичного здоровʼя дитини.

5. Фізична готовність до школи дітей-шестирічок.

 

 

 

 

Основні завдання на 2016-2017 навчальний рік

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи у 2015-2016 навчальному році, враховуючи недоліки, досягнення, перспективи розвитку та обласну науково-методичну проблему «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі», педагогічний колектив визначає основні завдання на 2016-2017 навчальний рік:

1. Розпочати поглиблену роботу щодо удосконалення майстерності педагогічних працівників у системі підготовки їх до переходу на особистісно-зорієнтовану модель дошкільної освіти на засадах гуманної педагогіки.

2. Продовжити роботу щодо виховання у дітей національної самосвідомості та патріотичних почуттів в умовах ясел-садка та сім’ї.

3. Удосконалення мовленнєвої компетенції як засобу розвитку особистості дитини.

4. В оздоровчий період створити належні умови для фізичного та психічного розвитку, формуванню у дітей навичок здорового способу життя.

 

     

Кожна дитина – це неповторна індивідуальність, яка має право на любов та повагу!

twittergallerycontact